Update cookies preferences
Promotic

continue - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Ukončí jednu iteraci příkazu cyklu for a pokračuje v další iteraci tohoto cyklu.
Syntaxe:

continue
Viz také:
- for
Přeskočení iterace pokud i==3:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow;
for (iRow = 0; iRow < 5; iRow++)
{
if (iRow == 3)
{
continue;
}
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.