Promotic

continue - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Ukončí jednu iteraci příkazu cyklu for a pokračuje v další iteraci tohoto cyklu.
Syntaxe:

continue
Viz také:
- for
Přeskočení iterace pokud i==3:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
if (i == 3)
{
continue;
}
Pm.Debug("i=" + i);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.