Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

continue - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Ukončí jednu iteraci příkazu cyklu for a pokračuje v další iteraci tohoto cyklu.
Syntaxe:

continue

Viz také:
Přeskočení iterace když i==3:
for (var i=0; i<5; i++)
{
  if (i == 3)
    continue;
  Pm.Debug("i=" + i);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice