Promotic

Obiekt PmfButton

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu:
Właściwości i metody tego obiektu:
ValueTekst wyświetlany wewnątrz przycisku
ValueHorzAlignSposób poziomego wyrównania tekstu
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BodyFontCzcionka obszaru Body Pmf obiektu
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Zdarzenia:
onActionJest wywołane podczas powstania ważnej logicznej akcji nad obiektem
onFocusJest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("button", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Jeżeli podczas otwierania okna jest ustawiona dana oExtra.onChange i jeżeli użytkownik naciśnie ten przycisk, wtedy zostanie wywołane zdarzenie użytkownika z znacznikiem oSystem.ChangeType = "push".
Przykład1:
Skrypt wytworzy jedną pozycję formularza, zakładając, że obiekt oForm już istnieje.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTest(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
// . . .
}
}

var oBtn = oForm.CreateItem("button", "id_butt1");
oBtn.Value = "Button";
oBtn.AddEvent("onAction", "id_butt1", onTest);

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.