Update cookies preferences
Promotic

PrivateData - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Wartość prywatna obiektu PmForm. Służy do przechowania wartości pomocniczych projektanta.
Składnia:
Variant PrivateData
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPrivateData = oForm.PrivateData;   // Odczyt z właściwości
oForm.PrivateData = "d425";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.