Promotic

Title - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Wyświetlana nazwa formularza w nagłówku okna.
Składnia:
String Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTitle = oForm.Title;   // Odczyt z właściwości
oForm.Title = "Form title";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.