Promotic

onClose - zdarzenie obiektu PmForm

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas zamknięcia obiektu PmForm.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
Form(Object) Obiekt PmForm.
CloseReason(String) Identyfikator typu zamknięcia okna.
ok - Okno zostało zamknięte w wymagany sposób.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Patrz również:
- PmForm.onOpen (zdarzenie)
Przykład:
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onClose.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
oForm.AddEvent("onClose", "sFuncId", onTest);

function onTest(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose");
}
}

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.