Promotic

onFormLoad - zdarzenie obiektu PmgForm

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas inicjalizacji obiektu PmgForm.
Jest odpowiedni do tworzenia pozycji formularza (na przykład przez wywołanie metody PmForm.CreateItem).
 
Zdarzenie zostanie wywołane natychmiast po zdarzeniu onStart. Zdarzenie onStart kolejnych Pmg obiektów nie są jeszcze wywołane.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgForm obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
Przykład:
Przykład wytworzenia formularza z pozycjami różnych typów danych.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
oForm.Title = "PmForm";
oForm.BgColor = "#c0dcc0";

oForm.CreateItem("separ", "id_separ_1", "Text separator 1", "Subtype:line;");

var oInt1 = oForm.CreateItem("number", "id_nmb_1", "Int 1", "Subtype:int;Min:0;Max:5;");
oInt1.Value = 2;

var oFloat1 = oForm.CreateItem("number", "id_nmb_2", "Float 1", "Subtype:float;Min:0;Max:10;");
oFloat1.Value = 2.6;

var oString1 = oForm.CreateItem("string", "id_str_1", "String 1", "");
oString1.Value = oForm.ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

var oBool1 = oForm.CreateItem("bool", "id_bool_1", "Bool 1", "");
oBool1.Value = true;

var oEnum1 = oForm.CreateItem("enum", "id_enum_1", "Enum 1", "");
oEnum1.AddRow(0.5, "slow");
oEnum1.AddRow(9.9, "fast");
oEnum1.Value = 0.5;

oForm.CreateItem("separ", "id_space_1", "", "Subtype:space;");
oForm.CreateItem("separ", "id_separ_2", "Text separator 2", "Subtype:line;");

var oString2 = oForm.CreateItem("string", "id_str_2", "String 2", "Multiline:1;");
oString2.Value = "row 0\\r\\nrow 1";
© MICROSYS, spol. s r.o.