Promotic

Value - właściwość obiektu PmfNumber

Opis:
Wartość Pmf obiektu.
Składnia:
Double Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Jeżeli podczas otwierania okna jest ustawiona dana oExtra.onChange i jeżeli w konfiguratorze użytkownik zmieni tą wartość, wtedy zostanie wywołane zdarzenie użytkownika z znacznikiem oSystem.ChangeType = "value".
Patrz również:
- PmfNumber.Min (właściwość)
- PmfNumber.Max (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie właściwości podczas wytwarzania obiektu
// Jeżeli liczba całkowita:
var oNumber = oForm.CreateItem("number", "Id1", "Tytuł", "Value:5;");
// Jeżeli liczba rzeczywista:
var oNumber = oForm.CreateItem("number", "Id1", "Tytuł", "Subtype:float;Value:2.6;");

var nValue = oNumber.Value;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Value = 5;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.