Update cookies preferences
Promotic

EditType - właściwość obiektu PmfNumber

Opis:
Typ edycji.
Składnia:
String EditType
Wartości:
"auto" (domyślnie) - Edycja jest włączona
"readonly" - Tylko do odczytu (tekst nie może być zmieniony, ale można wybrać i skopiować)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfNumber.StepSize (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = oForm.CreateItem("number", "Id1", "ilość wierszy", "EditType:readonly;");
var sEditType = oNumber.EditType;   // Odczyt z właściwości
oNumber.EditType = "auto";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.