Promotic

StepSize - właściwość obiektu PmfNumber

Opis:
Ustawienie wielkości kroku (wartość większe niż 0), o który zostanie zwiększona/zmniejszona wartość kliknięciem myszki na przyciski spin (przyciski "w górę"/"w dół") podczas edycji.
Składnia:
Double StepSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Jeżeli właściwość nie została ustawiona, wtedy zwraca wartość null dla JavaScript lub Empty pro VBScript.
Wtedy wielkość kroku przycisku spin posiada wartość domyślną 1 dla liczby całkowitej (jeżeli Subtype=int) oraz 0.5 dla liczby rzeczywistej (jeżeli Subtype=float).
Patrz również:
- PmfNumber.EditType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = oForm.CreateItem("number", "Id1", "ilość wierszy");
var nStepSize = oNumber.StepSize;   // Odczyt z właściwości
oNumber.StepSize = 2;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.