Promotic

Max - właściwość obiektu PmfNumber

Opis:
Maksymalna wartość.
Składnia:
Double Max
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Podczas wprowadzania wartości w formularzu wykonywany jest test i nie jest dozwolone wprowadzenie wartości większej od maksymum.

Jeżeli właściwość nie została ustawiona, wtedy zwraca wartość: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript. Przyszeregowaniem tej wartości właściwość można również ustawić do stanu "nieustawione".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfNumber.Min (właściwość)
- PmfNumber.Value (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie właściwości podczas wytwarzania obiektu
// Jeżeli liczba całkowita:
var oNumber = oForm.CreateItem("number", "Id1", "Tytuł", "Min:-6;Max:3;");
// Jeżeli liczba rzeczywista:
var oNumber = oForm.CreateItem("number", "Id1", "Tytuł", "Subtype:float;Min:-6.25;Max:3.14;");

var nValue = oNumber.Max;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Max = 3;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.