Update cookies preferences
Promotic

Subtype - właściwość obiektu PmfNumber

Opis:
Określa, czy obiekt będzie umożliwiać wyświetlanie/wprowadzanie liczby całkowistej lub rzeczywistej.
Składnia:
String Subtype
Wartości:
int (domyślnie) - Liczba całkowita
float - Liczba rzeczywista
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Wytworzy dwa pola wprowadzające: pierwsze dla liczby całkowistej a drugie dla liczby rzeczywistej:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber1 = oForm.CreateItem("number", "Nmb1", "Ilość paczek", "Min:0;Max:33;");
var oNumber2 = oForm.CreateItem("number", "Nmb2", "Wielkość jednej paczki w cm", "Subtype:float;Min:19.8;Max:120.5;");
var sSubtype1 = oNumber1.Subtype;   // int
var sSubtype2 = oNumber2.Subtype;   // float

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.