Promotic

onEditAccept - zdarzenie obiektu PmfNumber

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.OldValue(Double) Wrtość poprzednia.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfNumber (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onEditAccept.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onNumberChange(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oNumber = oForm.CreateItem("string", "id_Str1", "String 1", "");
oNumber.Value = 123;

oNumber.AddEvent("onEditAccept", "id_Str1", onNumberChange);
© MICROSYS, spol. s r. o.