Promotic

onEditAccept - událost objektu PmfNumber

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení editace a po uložení editované hodnoty.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.OldValue(Double) Původní hodnota.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfNumber (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onEditAccept.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onNumberChange(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oNumber = oForm.CreateItem("string", "id_Str1", "String 1", "");
oNumber.Value = 123;

oNumber.AddEvent("onEditAccept", "id_Str1", onNumberChange);
© MICROSYS, spol. s r. o.