Promotic

Objekt PmfNumber

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Zadavatel celého nebo reálného čísla".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
EditType Typ editace
Min Minimální hodnota
Max Maximální hodnota
StepSize Velikost kroku, o kterou se zvýší/sníží hodnota při kliknutí na spin tlačítka při editaci
Subtype Určuje, zda objekt bude zobrazovat/zadávat celé číslo nebo reálné číslo
Value Hodnota Pmf objektu
ValueHorzAlign Způsob horizontálního zarovnání čísla
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Enabled Povolení/zákaz editace hodnoty
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onEditAccept Vyvolá se po ukončení editace a po uložení editované hodnoty
onFocus Vyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("number", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá však, že objekt oForm je již vytvořen nebo nastaven dříve.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNmb = oForm.CreateItem("number", "id_nmb");
oNmb.Value = 5;

Historie:
Pm9.00.00: Přejmenováno z int, float na number
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice