Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad: Vytvoří PmForm okno s položkami pro zadávání údajů

V jednom skriptu (např. po stisknutí tlačítka v události onButtonUp) se vytvoří, nastaví a otevře formulář:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNmb1, oBool1, oEnum1, oStr1, oBtn1;

function onViewLoad(ev)
{
// Vytvoří objekt formuláře
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "Setting";

// Vytvoří položky formuláře (Pmf objekty)

// PmfNumber
oNmb1 = oForm.CreateItem("number", "n1", "Počet balíků", "Min:0;Max:33;");
oNmb1.Value = 5;

// PmfBool
oBool1 = oForm.CreateItem("bool", "b1", "Uskladnit");
oBool1.Value = true;

// PmfEnum
oEnum1 = oForm.CreateItem("enum", "e1", "Rychlost zpracování");
oEnum1.AddRow(0.5, "pomalu");
oEnum1.AddRow(9.9, "rychle");
oEnum1.Value = 0.5;
oEnum1.AddEvent("onEditAccept", "ChangeEnum", onEAccept);

// PmfString
oStr1 = oForm.CreateItem("string", "s1", "Popisek");
oStr1.Value = "Balená voda";

// PmfButton
oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "reset", "Vynulovat");
oBtn1.Value = "Reset";
oBtn1.AddEvent("onAction", "ResetButt", onReset);

// AddEvent
oForm.AddEvent("onClose", "onCloseForm", onViewClose);
}


function onEAccept(ev)
{
if (oEnum1.Value == 9.9)
oStr1.Value = "rychle - Balená voda";
}


function onReset(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
oNmb1.Value = 5;
oBool1.Value = true;
oEnum1.Value = 0.5;
oStr1.Value = "Balená voda";
}
}


function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
Pm.Debug(oNmb1.Value + ", " + oBool1.Value + ", " + oEnum1.Value);
}


// Vytvoří PmViewCreator - Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů
var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;

// Otevře formulář v modálním okně:
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice