Promotic

AddRow - metoda objektu PmfEnum

Popis:
Přidá další řádek do nabídky.
Syntaxe:
Empty AddRow(Variant vValue, String sName)
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota řádku. Pokud bude tento řádek vybrán, pak vlastnost Value vrací tuto hodnotu.
sName(String) Zobrazovaný název řádku
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oEnum.AddRow(vValue, sName);

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.