Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddRow - metoda objektu PmfEnum

Popis:
Přidání dalšího řádku do nabídky.
Syntaxe:
AddRow(vValue, sName)
Volání:
object.AddRow(vValue, sName)
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota řádku. Pokud bude tento řádek vybrán, pak vlastnost Value vrátí tuto hodnotu.
sName(String) Zobrazovaný název řádku
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice