Promotic

onEditAccept - událost objektu PmfEnum

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení editace a po uložení editované hodnoty.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.OldValue(Variant) Původní hodnota.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfEnum (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onEditAccept.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onEnumChange(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oEnum = oForm.CreateItem("string", "id_Enum1", "Enum 1", "");
oEnum.AddRow(0.5, "slow");
oEnum.AddRow(9.9, "fast");
oEnum.Value = 0.5;

oEnum.AddEvent("onEditAccept", "id_Enum1", onEnumChange);
© MICROSYS, spol. s r. o.