Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgForm (Form)

Popis:
Tento objekt slouží k vytvoření formuláře pro zadávání hodnot.

Objekt je něco jako "obálka" pro objekt PmForm, který realizuje celou funkčnost formuláře.

Objekt PmForm lze získat pomocí vlastnosti Form.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
Form Vrací objekt PmForm
Události:
onFormLoad Vyvolá se při inicializaci objektu PmgForm
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Form Základní parametry formuláře

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice