Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmgPrototype (Prototyp)

Popis:
Objekt představuje grafický prototyp (vzor grafických instancí), do kterého lze vložit další Pmg objekty. Podobá se objektu PmgBox, ale na rozdíl od něj existuje pouze ve vývojovém prostředí. Slouží jako vzor pro vytváření kopíí obsahu tohoto prototypu, pomocí objektu PmgInstance, který představuje instanci obsahu tohoto prototypu.
Zjednodušeně si lze funkci objektů PmgPrototype a PmgInstance představit tak, že při překladu obrazu dojde k automatickému rozkopírování obsahu příslušného prototypu do všech instancí, které tento vzor používají.
Výhoda konceptu prototypů a instancí je, že změna provedená v prototypu se projeví automaticky i ve všech instancích. Obsah originálního prototypu existuje pouze ve vývojovém prostředí, ve spuštěné aplikaci neexistuje. Existují pouze jeho kopie v jednotlivých instancích. Objekt PmgPrototype nelze vybrat v editoru grafiky (tak jako jiné Pmg objekty). Tento objekt se vybere (nebo vytvoří) vždy v objektu PmgInstance tím, že se vyplní konfigurátor "Název prototypu".
 
Parametrizovatelné prototypy: Obvykle je potřeba zajistit, aby se jednotlivé instance téhož prototypu od sebe mírně odlišovaly. Jedná se například o odlišné zobrazované texty, datové vazby ... K tomuto účelu slouží Parametry Pmg objektu, kdy lze ve vzoru definovat sadu parametrů a konkrétní instance pak nastaví skutečnou hodnotu těchto parametrů, platných pro tuto instanci. K definování parametrů objektů PmgPrototype a PmgInstance slouží konfigurátor "Parametry Pmg objektu". K odkazu na hodnoty parametrů Pmg objektů v konfigurátorech objektu lze použít Makro výraz $.par a ve skriptech lze použít metodu PmgObject.GetPar. Důležité pro zjištění hodnoty parametru je, že při zjišťování hodnoty konkrétního parametru se parametr hledá od daného objektu, přes jeho rodiče kaskádním způsobem (bubláním).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderTypeTyp okraje boxu
BorderWidthŠířka okraje boxu
ColorDarkBarva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItemBarva pozadí boxu
ColorLightBarva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při výběru položky z kontextového menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, šířky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
BoxNastavení podkladové plochy Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiPrototype -> PmgPrototype
Pm8.03.24: Konfigurátory "Objekt ZAKÁZÁN v runtime atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
Pm8.03.11: Oprava vyhodnocování makro výrazu $.par v Pmg objektech PmgInstance a PmgPrototype.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.