Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgPrototype (Prototyp)

Popis:
Objekt představuje grafický prototyp (vzor grafických instancí), do něhož lze vložit další Pmg objekty. Podobá se objektu PmgBox, ale na rozdíl od něj existuje pouze ve vývojovém prostředí. Slouží jako vzor pro vytváření kopíí obsahu tohoto prototypu, pomocí objektu PmgInstance, který představuje instanci obsahu tohoto prototypu.
Zjednodušeně si lze funkci objektů PmgPrototype a PmgInstance představit tak, že při překladu obrazu dojde k automatickému rozkopírování obsahu příslušného prototypu do všech instancí, které tento vzor používají.
Výhoda konceptu prototypů a instancí je, že změna provedená v prototypu se projeví automaticky i ve všech instancích. Obsah originálního prototypu existuje pouze ve vývojovém prostředí, ve spuštěné aplikaci neexistuje. Existují pouze jeho kopie v jednotlivých instancích. Objekt PmgPrototype nelze vybrat v editoru grafiky (tak jako jiné Pmg objekty). Tento objekt se vybere (nebo vytvoří) vždy v objektu PmgInstance tím, že se vyplní konfigurátor "Název prototypu".
 
Parametrizovatelné prototypy: Většinou je potřeba zajistit, aby se jednotlivé instance téhož prototypu od sebe mírně odlišovaly. Jedná se například o odlišné zobrazované texty, napojení vazeb na veličiny ... K tomuto účelu slouží Parametry Pmg objektu, kdy lze ve vzoru definovat sadu parametrů a konkrétní instance pak nastaví skutečnou hodnotu těchto parametrů, platných pro tuto instanci. K definování parametrů objektů PmgPrototype a PmgInstance slouží konfigurátor "Parametry Pmg objektu". K odkazu na hodnoty parametrů Pmg objektů v konfigurátorech objektu lze použít Makro výraz $.par a ve skriptech lze použít metodu PmgObject.GetPar. Důležité pro zjištění hodnoty parametru je, že při zjišťování hodnoty konkrétního parametru se parametr hledá od daného objektu, přes jeho rodiče kaskádním způsobem (bubláním).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderType Typ okraje boxu
BorderWidth Šířka okraje boxu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItem Barva pozadí boxu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiPrototype -> PmgPrototype
Pm8.03.24: Konfigurátory "Objekt ZAKÁZÁN v runtime módu atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
Pm8.03.11: Oprava vyhodnocování makro výrazu $.par v Pmg objektech PmgInstance a PmgPrototype.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice