Promotic

ColorItem - vlastnost objektu PmgBox

Popis:
Barva pozadí boxu.
Syntaxe:
String ColorItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBox.ColorLight (vlastnost)
- PmgBox.ColorDark (vlastnost)
- Pm.ColorOper (metoda)
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBox = pMe.Items("/Box");

var sColorItem = oBox.ColorItem;   // Čtení z vlastnosti
oBox.ColorItem = "#ff0000";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.