Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgLine (Čára vodorovná, svislá)

Popis:
Tento objekt je určen pro kreslení přímých jednoduchých čar. Pro vytvoření lomené čáry je nutno poskládat ji z několika objektů typu čára (zapnutý rastr zajistí, aby ve zlomových bodech na sebe jednotlivé čáry navazovaly). Pokud potřebujete vytvořit lomenou čáru ve tvaru uzavřeného obdélníku (čtverce), pak můžete použít objekt typu PmgRectangle konfigurovaný bez výplně. Pro složitější tvary viz objekt PmgCanvas.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
Direction Směr kreslení čáry
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Line Vlastnosti čáry.

Historie:
Pm8.03.09: Nešlo pohybovat s objektem, když byl konfigurován svisle nebo vodorovně.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiLine -> PmgLine
Pm8.03.21: ve Web obrazech zprovozněn Vzor (čára čárkovaná, tečkovaná atd.).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice