Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Line - karta objektu PmgLine

Popis:
Vlastnosti čáry.
Konfigurátory:
Barva čáryBarva zobrazované čáry.
Směr čáry
Obecný - Čára v libovolném směru.
Vodorovný - Čára ve vodorovném směru.
Svislý - Čára ve svislém směru.
ŠířkaŠířka čáry (v pixelech).
VzorVzor zobrazované čáry. Jinou než plnou čáru lze vytvořit pouze pokud je šířka čáry nastavena na 1 pixel.
Plný
Čárkovaný
Tečkovaný
Čerchovaný
Dvojtě čerchovaný
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice