Update cookies preferences
Promotic

Direction - vlastnost objektu PmgLine

Popis:
Směr kreslení čáry.
Syntaxe:
Long Direction
Hodnoty:
0 - Kreslení z levého horního rohu do pravého dolního rohu Pmg objektu
1 - Kreslení z pravého horního rohu do levého dolního rohu Pmg objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oLine = pMe.Items("/Line");

var nDirection = oLine.Direction;   // Čtení z vlastnosti
oLine.Direction = 1;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.