Update cookies preferences
Promotic

Direction - właściwość obiektu PmgLine

Opis:
Kierunek kreślenia linii.
Składnia:
Long Direction
Wartości:
0 - Kreślenie linii z lewej górnej krawędzi do prawej dolnej krawędzi Pmg obiektu
1 - Kreślenie linii z prawej górnej krawędzi do lewej dolnej krawędzi Pmg obiektu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oLine = pMe.Items("/Line");

var nDirection = oLine.Direction;   // Odczyt z właściwości
oLine.Direction = 1;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.