Promotic

Line - karta obiektu PmgLine

Opis:
Właściwości linii.
Konfiguratory:
Kolor liniiKolor wyświetlanej linii.
Kierunek linii
Ogólny - Linia w dowolnym kierunku.
Poziomy - Linia pozioma.
Pionowy - Linia pionowa.
SzerokośćSzerokość linii (w pikselach).
WzórSzablon wyświetlanej linii. Linię różną od linii ciągłej można wytworzyć tylko jeżeli szerokość linii jest ustawiona na 1 piksel.
Ciągły
Kreskowany
Kropkowany
Punktowy
Dwupunktowy
© MICROSYS, spol. s r.o.