Promotic

Objekt PmgWEdit (Edit Box)

Popis:
Objekt slouží pro zadání nebo zobrazení hodnoty podobně jako objekt PmgString.
Na rozdíl od objektu PmgString umožňuje zadat hodnotu pomocí editace na místě (objekt se přepne například po stisknutí levého tlačítka myši do editačního módu, kdy má kurzor). Editaci na místě umožňuje ještě například objekt PmgWTable.

Hodnota objektu je uložena ve vlastnosti Value. Jeho případná datová vazba určuje zdroj (a cíl), do které bude hodnota přenášena, a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept.
Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je zdroj datové vazby měněn i jinými metodami, pak se tato změna promítne do změny hodnoty objektu, tzn. objekt zobrazuje změny této odkazované proměnné (pokud objekt není přepnut do editačního módu).

Objekt není omezen na velikost textu, tzn. lze v něm zobrazovat text velké velikosti (asi má smysl pouze pokud konfigurátor "Víceřádkový text" je zatržen).

Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorItemBarva pozadí
ColorTextBarva textové hodnoty
ValueZobrazovaná hodnota
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAcceptVyvolá se po konečné změně obsahu objektu
onDataEditCancelVyvolá se stisknutím klávesy Esc
onDataEditingVyvolá se při změně obsahu objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
EditVlastnosti objektu PmgWEdit
AtributyAtributy objektu PmgWEdit

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWEdit -> PmgWEdit
Pm8.03.23: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
Pm8.03.22: Opravená chyba: Nastavení "Jen pro čtení" se nebralo v úvahu na Webu. Vždy šlo editovat.
Pm8.03.16: Opravená chyba: Při zadání hodnoty klávesou Enter nebyla vyvolána událost onDataEditAccept.
Pm8.03.10: Opravená chyba: Zprovozněno pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
Pm8.01.05: ve Web obrazu někdy nefungoval konfigurátor "Typ formátování hodnoty" nastavený na formátovací předpis %f nebo %e.
Pm8.01.01: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty") vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit v konfigurátoru "Vracet vždy String (zastaralé)" (již existující objekty tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
© MICROSYS, spol. s r.o.