Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgWEdit (Edit Box)

Popis:
Objekt slouží pro zadání nebo zobrazení hodnoty podobně jako objekt PmgString. Na rozdíl od objektu PmgString umožňuje zadat hodnotu pomocí editace na místě (objekt se přepne například po stisknutí myši do editačního módu, kdy má kurzor). Editaci na místě umožňuje ještě například objekt PmgWTable.
Hodnota objektu je uložena ve vlastnosti Value. Jeho případná datová vazba určuje zdroj (a cíl), do níž bude hodnota přenášena, a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je zdroj datové vazby měněn i jinými metodami, pak se tato změna promítne do změny hodnoty objektu, tzn. objekt zobrazuje změny této odkazované proměnné (pokud objekt není přepnut do editačního módu).
Objekt není omezen na velikost textu, tzn. lze v něm zobrazovat text velké velikosti (asi má smysl pouze pokud konfigurátor "Víceřádkový text" je zatržen).
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorItem Barva pozadí
ColorText Barva textove hodnoty
Value Zobrazovaná hodnota
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po konečné změně obsahu objektu
onDataEditCancel Vyvolá se po stisknutí klávesy Esc
onDataEditing Vyvolá se při změně obsahu objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Edit Vlastnosti objektu PmgWEdit
Atributy Atributy objektu PmgWEdit

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWEdit -> PmgWEdit
Pm8.03.23: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
Pm8.03.22: Opravená chyba: Nastavení "Jen pro čtení" se nebralo v úvahu na Webu. Vždy šlo editovat.
Pm8.03.16: Opravená chyba: Při zadání hodnoty klávesou Enter nebyla vyvolána událost onDataEditAccept.
Pm8.03.10: Opravená chyba: Zprovozněno pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
Pm8.01.05: ve Web obrazu někdy nefungoval konfigurátor "Typ formátování hodnoty" nastavený na formátovací předpis %f nebo %e.
Pm8.01.01: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty") vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit v konfigurátoru "Vracet vždy String (zastaralé)" (již existující objekty tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice