Promotic

Atributy - karta objektu PmgWEdit

Popis:
Atributy objektu PmgWEdit. Navíc má další konfigurátory v kartě Edit.
Konfigurátory:
Víceřádkový textPokud je zatrženo, pak muže být text víceřádkový. Tento text lze pak zarovnat v konfigurátoru "Zarovnání".
Automatický odsun znakuPokud je zatrženo, pak po naplnění EditBoxu se bude při vkládání nových znaku text odsouvat vlevo.
Automatický odsun řádkuPokud je zatrženo, pak po naplnění budou řádky posouvány (při vkládání nových řádků) směrem nahoru. Poslední řádek bude tedy zobrazen v dolní části objektu.
Vodorovný scrollbarPokud je zatrženo, pak do objektu bude vložen vodorovný scrollbar.
Svislý scrollbarPokud je zatrženo, pak do objektu bude vložen svislý scrollbar.
Zobrazit jako hesloPokud je zatrženo, pak text bude zobrazován jako heslo, tzn. místo každého znaku se bude zobrazovat pouze znak * (hvězdička).
Velká písmenaPokud je zatrženo, pak jsou vkládána pouze velká písmena (malá jsou převedena na velká).
Malá písmenaPokud je zatrženo, pak jsou vkládána pouze malá písmena (velká jsou převedena na malá).
Jen pro čteníPokud je zatrženo, pak je zamezeno editování textu zobrazovaného v tomto objektu.
Pouze nezáporné celé čísloPokud je zatrženo, pak nelze zadat desetinné číslo ani písmeno.
Vrátit původní dato na klávesu EscPokud je zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty ve spuštěné aplikaci (přepisování jiné), bude stisknutím klávesy Esc obnovena hodnota přepisovaná (editace se neukončí).
Zapsat dato na klávesu EnterPokud je zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty ve spuštěné aplikaci (přepisování jiné), bude stisknutím klávesy Enter zapsána vkládaná hodnota do datové vazby konfigurátoru "Text" (pokud je datová vazba definována)
Zapsat dato při ztrátě fokusuPokud je zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty ve spuštěné aplikaci (přepisování jiné), je zapsána vkládaná hodnota i po ztrátě fokusu objektu (např. po označení jiného).
Tento konfigurátor nelze nastavit pokud konfigurátor je zatržen Před odesláním data vyžádat potvrzení.
Před odesláním data vyžádat potvrzeníPokud je zatrženo, pak pak při ukončení editace se zobrazí potvrzovací okno (ještě před samotným zápisem hodnoty do objektu).
Tento konfigurátor nelze nastavit pokud konfigurátor je zatržen Zapsat dato při ztrátě fokusu.
Přechod na další objekt na klávesu EnterPokud je zatrženo, pak stisknutím klávesy Enter ve spuštěné aplikaci bude fokus přesunut na další Pmg objekt v pořadí.
© MICROSYS, spol. s r. o.