Promotic

onDataEditCancel - událost objektu PmgWEdit

Popis:
Událost je vyvolána stisknutím klávesy Esc s požadavkem EditBoxu pro navrácení původní hodnoty před začátkem editace.
Viz karta "Atributy".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWEdit objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Pro zachycení potvrzeného konce editace viz událost onDataEditAccept.

Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost zatím není funkční ve Web obrazu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.