Update cookies preferences
Promotic

onDataEditCancel - zdarzenie obiektu PmgWEdit

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane naciśnięciem klawisza Esc z wymogiem EditBoxa do zwrócenia pierwotnej wartości przed rozpoczęciem edycji.
Patrz karta "Atrybuty".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWEdit obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Do wychwycenia potwierdzonego kończa edycji patrz zdarzenie onDataEditAccept.

Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to na razie nie działa w panelu Webowym.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.