Promotic

onDataEditing - zdarzenie obiektu PmgWEdit

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy zmianie zawartości obiektu po przełączeniu obiektu do trybu edycji i tylko w przebiegu edycji wartości do zakończenia trybu edycji.
Patrz karta "Atrybuty".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWEdit obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane kilkakrotnie podczas edycji.
Do wychwycenia potwierdzonego kończa edycji patrz zdarzenie onDataEditAccept.
W celu wychwycenia unieważnienia edycji patrz zdarzenie onDataEditCancel.

To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to na razie nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.