Promotic

Atrybuty - karta obiektu PmgWEdit

Opis:
Atrybuty obiektu PmgWEdit. Ponadto posiada następne konfiguratory w karcie Edit.
Konfiguratory:
Tekst wielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst może być wielowierszowy. Taki tekst może być wyrównany konfiguratora "Wyrównanie".
Automatyczne odsuwanie znakuJeżeli jest zaznaczone, wtedy po wypełnieniu EditBoxa przy wpisywaniu kolejnych znaków tekst będzie się odsuwać wlewo.
Automatyczne odsuwanie wierszaJeżeli jest zaznaczone, wtedy po wypełnieniu będą wiersze odsuwane (przy wpisywaniu nowych wierszy) w górę. Ostatni wiersz będzie więc wyświetlony w dolnej części obiektu.
Pasek przewijania poziomyJeżeli jest zaznaczone, wtedy do obiektu zostanie włożony pasek przewijania poziomy.
Pasek przewijania pionowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy do obiektu zostanie włożony pasek przewijania pionowy.
Wyświetl jako hasłoJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Duże literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są wpisywane tylko duże litery (małe są konwertowane na duże).
Małe literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są wpisywane tylko małe litery (duże są konwertowane na małe).
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy nie można edytować tekstu wyświetlonego w tym obiekcie.
Tylko nieujemna liczba całkowitaJeżeli jest zaznaczone, wtedy nie można wprowadzić liczby dziesiętnej ani litery.
Na Esc zwróć wartość pierwotnąJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), naciśnięciem klawisza Esc zostanie zwrócona przepisywana wartość (edycja zostanie unieważniona).
Zapisz wartość na Enter zapiszJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), naciśnięciem klawisza Enter zostanie zapisana nowo wpisana wartość do powiązania danych konfiguratora "Tekst" (jeżeli powiązanie danych jest wykorzystane).
Zapisz wartość przy utracie fokusuJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), zostanie zapisana nowo wpisana wartość do powiązania danych także po utracie fokusu obiektu (np. po zaznaczeniu innego).
Ten konfigurator nie można ustawić jeżeli konfigurator jest zaznaczony Przed odesłaniem wymagaj potwierdzenie.
Przed odesłaniem wymagaj potwierdzenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy wtedy podczas zakończenia edycji zostanie wyświetlone okno potwierdzające (jeszcze przed samym zapisaniem wartości do obiektu).
Ten konfigurator nie można ustawić jeżeli konfigurator jest zaznaczony Zapisz wartość przy utracie fokusu.
Na Enter przejdź na dalszy obiektJeżeli jest zaznaczone, wtedy naciśnięciem klawisza Enter w uruchomionej aplikacji zostanie przesunięty fokus na kolejny Pmg obiekt.
© MICROSYS, spol. s r.o.