Promotic

Value - właściwość obiektu PmgWEdit

Opis:
Wyświetlana wartość.
Składnia:
Variant Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania. Typ danych właściwości jest określony w konfiguratorze "Typ danych wprowadzanej wartości" i może być typu String, Double lub Long.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWEdit.ColorText (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEdit = pMe.Items("/WEdit");

var value = oEdit.Value;   // Odczyt z właściwości
oEdit.Value = "Text";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.