Update cookies preferences
Promotic

onDataEditAccept - zdarzenie obiektu PmgWEdit

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po ostatecznej zmianie zawartości obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWEdit obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane dopiero po potwierdzonym zakończeniu edycji - patrz karta "Atrybuty".
Do wychwycenia zmian wartości podczas edycji patrz zdarzenie onDataEditing.
Do wychwycenia unieważnienia edycji patrz zdarzenie onDataEditCancel.

Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Do bezpośredniego powiązania pomiędzy wartością tego obiektu a zmienną w aplikacji jest prostszym wykorzystanie powiązania danych w konfiguratorze "Tekst".
Zastosowanie zdarzenia onDataEditAccept jest wię stosowne tylko dla bardziej złożonych koncepcji uzyskiwania wartości lub z innych powodów stwierdzania zmiany.
Patrz również:
Przykład:
Ten przykład działa również w Web panelach. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmaPanel. Metoda ta zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);

Historia:
Pm8.03.20: Usunięty błąd: Web panele - Po zakończeniu edycji zdarzenie zostało wielokrotnie wywołane.
© MICROSYS, spol. s r.o.