Promotic

ColorText - właściwość obiektu PmgWEdit

Opis:
Kolor wartości tekstowej.
Składnia:
String ColorText
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tekstu" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWEdit.ColorItem (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEdit = pMe.Items("/WEdit");

var sColorText = oEdit.ColorText;   // Odczyt z właściwości
oEdit.ColorText = "#0000ff";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.