Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditAccept - událost objektu PmgWEdit

Popis:
Událost je vyvolána po konečné změně obsahu objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWEdit objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Poznámka:
Událost je vyvolána až po potvrzeném ukončení editace - viz karta "Atributy".

Pro zachycení změn hodnoty v průběhu editace viz událost onDataEditing.

Pro zachycení zrušení editace viz událost onDataEditCancel.

 
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
 
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pro přímé datové spojení mezi hodnotou tohoto objektu a proměnnou v aplikaci je jednodušší využít datovou vazbu v konfigurátoru "Text".

Využít událost onDataEditAccept je tedy vhodné pouze pro složitější koncepce získávání hodnoty nebo pro jiné důvody zjišťování změny.

Viz také:
Příklad:
Tento příklad je funkční i ve Web obrazech. Hodnota se nepřiřazuje přímo do objektu na Web serveru ale volá se jen metoda projektanta v objektu PmaPanel. Tato metoda se pak vyvolá na serveru a tam již lze předanou hodnotu z parametru uložit kamkoliv.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);

Historie:
Pm8.03.20: Opravená chyba: Web obrazy - Po ukončení editace se událost volala vícekrát.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice