Update cookies preferences
Promotic

Edit - karta objektu PmgWEdit

Popis:
Vlastnosti objektu PmgWEdit. Navíc má další konfigurátory v kartě Atributy.
Konfigurátory:
TextPočáteční hodnota EditBoxu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Value.
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této datové vazby.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Nový řádek je vložen stisknutím klávesy Ctrl+Enter.
PísmoPísmo textu.
Barva textuBarva textu objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorText.
Barva pozadíBarva pozadí objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
ZarovnáníTyp zarovnání textu. Je funkční pouze pokud konfigurátor "Víceřádkový text" je zatržen.
vlevo
Doprostřed
Vpravo
OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
Jednoduchá čára - Jednoduchý okraj objektu
Statický - Jednoduchý 3D okraj objektu
3D - Třírozměrný okraj objektu
Modální - Modální okraj objektu
Datový typ zadávané hodnotyNastavuje se, zda v editačním módu objektu se provádí kontrola datového typu, lze nastavit kontrolu pro zadání reálné nebo hodnoty (s mezemi nebo bez nich). Při volbě řetězec je zadávání bez omezení. V editačním módu je každý z klávesnice zadaný znak kontrolován, zda vyhovuje nastavení této vlastnosti.
Konfigurátor je jednak pro kontrolu zadávání, ale také ovlivňuje skutečný datový typ hodnoty (tzn. vlastnost Value vrací String, Double nebo Long).
Textový řetězec - Vlastnost Value vrací hodnotu typu String. Editace hodnoty není kontrolována na obsah.
Celé číslo - Vlastnost Value vrací hodnotu typu Long. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a konfigurátor "Horní mez".
Reálné číslo - Vlastnost Value vrací hodnotu typu Double. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a konfigurátor "Horní mez".
Vracet vždy String (zastaralé)Pokud je zatrženo, pak vlastnost Value bude vždy vracet datový typ String i pokud je nastavený číselný datový typ zadávané hodnoty.
Typ formátování hodnotyLze zadat jednoduchý předpis pro formátování. Složitější předpis (např. pro více vstupních veličin) se zadává pomocí datové vazby "F - Formátování řetězce".
Žádné - Formátování není použito
Format podle jazyka C - Formátování podle syntaxe jazyka C. Viz Formátovací předpis jazyka C.
Formát hodnotyFormátovací předpis v syntaxi podle typu formátování hodnoty.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Dolní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou dolní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazeno chybové hlášení.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud Datový typ zadávané hodnoty = Celé číslo nebo Reálné číslo.
Horní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou horní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazeno chybové hlášení.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud Datový typ zadávané hodnoty = Celé číslo nebo Reálné číslo.
© MICROSYS, spol. s r.o.