Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmgWEdit

Popis:
Zobrazovaná hodnota.
Syntaxe:
Variant Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby. Datový typ vlastnosti je určen v konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty" a může být String, Double nebo Long.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWEdit.ColorText (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEdit = pMe.Items("/WEdit");
var value = oEdit.Value;   // čtení

oEdit.Value = "Text";   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice