Update cookies preferences
Promotic

onDataEditing - událost objektu PmgWEdit

Popis:
Událost je vyvolána při změně obsahu objektu po přepnutí objektu do editačního módu a pouze v průběhu editace hodnoty do ukončení editačního módu.
Viz karta "Atributy".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWEdit objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Událost je vyvolána vícekrát v průběhu editace.
Pro zachycení potvrzeného konce editace viz událost onDataEditAccept.
Pro zachycení zrušení editace viz událost onDataEditCancel.

Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost zatím není funkční ve Web obrazu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.