Promotic

Datová vazba F - Datová vazba na formátovaný text - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby je text.
Formát textu je určen formátovacím předpisem, který je nutno zapsat v syntaxi jazyka C.
Konfigurátory datové vazby:
Řídicí proměnnáV tomto poli lze definovat řídicí proměnné, které musí být seřazeny ve stejném pořadí jako formátovací konvence v konfigurátoru "Formátovací předpis".
Počet řídicích proměnných musí odpovídat počtu formátovacích konvencí.
U každé proměnné se definuje datová vazba, která se vyhodnotí vždy před sestavením formátovaného textu.
PřidatPřidá novou řídicí proměnnou na konec seznamu.
VložitVložení nové řídicí proměnné nad označenou proměnnou.
SmazatSmazání označené řídicí proměnné.
Formátovací předpisFormátovací předpis zapsaný v konvenci jazyka C. Viz Formátovací předpis jazyka C.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Samotné vyhodnocení datové vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeč).
© MICROSYS, spol. s r.o.