Promotic

Powiązanie danych F - Powiązanie danych z formatowanym tekstem - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych jest tekst.
Format tekstu określa reguła formatowania, który musi zostać zapisany w składni języka C.
Konfiguratory powiązania danych:
Zmienna sterującaW tym konfiguratorze można określić zmienne sterujące, które muszą być zesortowane w takiej samej kolejności jak konwencje formatujące w konfiguratorze "Reguła formatowania".
Ilość zmiennych sterujących musi odpowiadać ilości konwencji formatujących.
Dla każdej zmiennej jest definiowane powiązanie danych, które zostanie obliczone zawsze przed wytworzeniem naformatowanego tekstu.
DodajDoda nową zmienną sterującą na koniec listy.
WłóżWłożenie nowej zmiennej sterującej nad zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunięcie zaznaczonej zmiennej sterującej.
Reguła formatowaniaReguła formatowania w konwencji języka C. Patrz Reguła formatowania języka C.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki Webowej)
© MICROSYS, spol. s r.o.