Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba LN - Datová vazba na výpočet podle lineární funkce

Popis:
Datová vazba LN zajišťuje změnu hodnoty požadovaného konfigurátoru pomocí řídící proměnné. Řídící proměnná je vlastně x-ovou souřadnicí bodu zadané přímky (viz konfigurátor "Mez 1" a "Mez 2") a výslednou hodnotou je y-ová souřadnice tohoto bodu.

Tato datová vazba je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít datovou vazbu E - Datová vazba na obecný výraz (viz Příklad6).

Konfigurátory datové vazby:
Řídící proměnnáV tomto poli musí být definována řídící proměnná, která je obvykle napojena na další datovou vazbu (může však být i konstantou).
Mez 1X-ová souřadnice 1. bodu lineární funkce.
Mez 2X-ová souřadnice 2. bodu lineární funkce.
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Samotné vyhodnocení datové vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeč).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice