Update cookies preferences
Promotic

Datová vazba E - Obecný výraz - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby je hodnota po vyhodnocení zadaného obecného výrazu. Hodnota může být typu číslo (Integer, Single ..), Boolean nebo String.
Konfigurátory datové vazby:
Řídicí proměnnáV tomto poli lze definovat řídicí proměnné. První proměnná má název v1, druhá v2, atd. Názvy proměnných se pak použijí v obecném výrazu.
U každé proměnné se definuje datová vazba, která se vyhodnotí vždy před výpočtem obecného výrazu.
PřidatPřidá novou řídicí proměnnou na konec seznamu.
VložitVložení nové řídicí proměnné nad označenou proměnnou.
SmazatSmazání označené řídicí proměnné.
JavaScript výrazVýraz zapsaný v syntaxi jazyka JavaScript. Viz Operátory JavaScript a popis syntaxe.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Ve výrazu lze použít:
- objekt Pm: například jeho matematické a stringové metody. Viz příklad Příklad3.
- objekt pMe: představuje Pmg objekt, ve kterém je tato datová vazba. Viz příklad Příklad4.
Upozornění: Pomocí parametru pMe v této datové vazbě lze získat jakoukoli hodnotu jakéhokoli Pmg objektu v daném obrazu. Nemělo by se však toto zneužívat pro volání pMe.PmPanel.Methods, protože toto volání způsobí synchronní komunikaci se serverem a na Web klientech by tak mohlo dojít k velkému komunikačnímu zatížení.
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Samotné vyhodnocení datové vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeč).
Příklad1:
Jednoduchý výraz obsahující dvě proměnné v1 a v2, násobení, sčítání, dělení, odčítání a závorky.
2 * (v1 + 3) / 2 - v2
Příklad2:
Výraz vrací hodnotu typu String a obsahuje podmíněné vyhodnocení (? :).
Pokud v1 má hodnotu 1, pak vrací hodnotu "start", v jiném případě vrací hodnotu "stop".
v1==1 ? "start" : "stop"
Příklad3:
Výraz vrací hodnotu funkce sinus.
Pm.Sin(v1)
Příklad4:
Při výpočtu se zavolá metoda projektanta "MyMethod" Pmg objektu.
1 + pMe.Methods.MyMethod(v1)
Příklad5:
Složitější výraz s vícenásobným podmíněným vyhodnocením (takový výraz někdy může nahradit datovou vazbou "T - Tabulka jednoduchá").
- pokud v1 je rovno 0, pak výsledek je 12
- pokud v1 je rovno 1, pak výsledek je 24
- pokud v1 je rovno 2, pak výsledek je 50
- v jiném případě výsledek je 0
v1==0 ? 12 : (v1==1 ? 24 : (v1==2 ? 50 : 0))
Příklad6:
Příklad na lineární přepočet hodnoty. Tento výraz je vhodný jako náhrada datové vazby "LN - Lineární funkce".
Chceme aby lineární přepočet byl následující (hodnoty 80, 90, 5, 6 lze zaměnit za jakékoli jiné):
- pokud v1 je rovno 80, pak výsledek je 5
- pokud v1 je rovno 90, pak výsledek je 6
(v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5

Pokud ještě navíc chceme aby
- pokud v1 je menší nebo rovno 80, pak výsledek je 5
- pokud v1 je větší nebo rovno 90, pak výsledek je 6
v1<=80 ? 5 : (v1>=90 ? 6 : ((v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5))

Historie:
Pm8.03.12: Ve výrazu lze nyní používat i proměnnou pMe (objekt, ve kterém je tato datová vazba). Pomocí této proměnné se lze ve výrazu odkazovat na libovolnou vlastnost libovolného Pmg objektu v tomto obrazu.
Pm8.01.05: Opravená chyba: Způsobovala narůstání používané paměti.
Pm8.01.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.