Promotic

Sin - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací sinus úhlu.
Syntaxe:
Double Sin(Double nAngle)
Parametry:
nAngle(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAngle = 1.3;
var nCosecant = 1 / Pm.Sin(nAngle);

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.