Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sin - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací sinus úhlu.
Syntaxe:
Sin(nAngle As Double) As Double
Volání:
n = Pm.Sin(nAngle)
Parametry:
nAngle(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAngle = 1.3;
var nCosecant = 1 / Pm.Sin(nAngle);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice