Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DirExist - metoda objektu Pm

Popis:
Test na existenci složky (adresáře, directory).
Syntaxe:
DirExist(sDir As String) As Boolean
Volání:
b = Pm.DirExist(sDir)
Parametry:
sDir(String) Relativní nebo absolutní cesta a název složky.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Vrácená hodnota:
Vrací true, pokud složka/disk existuje, v jiném případě vrací false.
Poznámka:
Pokud je zadána relativní cesta, pak se vztahuje ke složce běžící aplikace.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim bExist
bExist = Pm.DirExist("c:\proj\")
If bExist Then
  '...složka 'c:\proj\' existuje
End If
Příklad2:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim bExist
bExist = Pm.DirExist("c:\")
If bExist Then
  '...disk 'c:\' existuje
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirExist
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice