Promotic

DirExist - metoda objektu Pm

Popis:
Test na existenci souborové složky.
Syntaxe:
Boolean DirExist(String sDir)
Parametry:
sDir(String) Relativní nebo absolutní cesta a název složky.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu true, pokud složka/disk existuje,
v jiném případě vrací hodnotu false.
Poznámka:
Pokud je zadána relativní cesta, pak se vztahuje ke složce běžící aplikace.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bExist = Pm.DirExist("C:\\\\Promotic\\\\Apps\\\\Aplikace1\\\\");
if (bExist)
{
// ...složka 'C:\Promotic\Apps\Aplikace1\' existuje
}
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bExist = Pm.DirExist("C:\\\\");
if (bExist)
{
// ...disk 'C:\' existuje
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirExist
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.