Promotic

HTTPGetFormValue - metoda objektu Pm

Popis:

Dekódování textového řetězce zaslaného z Web prohlížeče (např. po vyplnění formuláře). Tento řetězec má standardní tvar:
"Název1=Hodnota1&Název2=Hodnota2 ..."
Syntaxe:
String HTTPGetFormValue(Variant vKey, String sData)
Parametry:
vKey(Variant) název nebo index parametru HTTP zprávy (např. hodnota edit boxu "popis" v HTML formuláři), jehož hodnota má být získána
sData(String) tělo HTTP zprávy
Poznámka:
HTML formulář může odeslat data metodou POST na server v jednoduchém textovém tvaru application/x-www-form-urlencoded, např. "Název1=Hodnota1&Název2=Hodnota2 ...", kde jednotlivé hodnoty lze pak číst pomocí Pm.HTTPGetFormValue.
 
HTML formulář může také odeslat data metodou POST na server v komplexním binarním tvaru multipart/form-data, který může obsahovat kromě textových hodnot i binární data a soubory. Zpracovat surová data v podobě objektu PmBuffer lze pak metodou Pm.HttpFormDataParse.
 
Metoda vrací textovou hodnotu položky určenou parametrem vKey. Pokud specifikovaná položka není v sData, pak metoda vrací prázdný řetězec.
Hodnota vKey určuje tag HTML formuláře. Například pro tag:
<input type="text" name="T1" value="2.0"/>
Bude vKey="T1".
Metoda má uživateli usnadnit práci s HTML formuláři, protože odstraňuje ruční dekódování přijatého řetězce.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sData = "Kotel1=123&Kotel2=256";   // mějme v proměnné sData textovou hodnotu pak:
var s = Pm.HTTPGetFormValue("Kotel1", sData);   // s obsahuje "123"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- HTTPGetFormValue
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.