Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

HTTPGetFormValue - metoda objektu Pm

Popis:

Dekódování řetězce zaslaného z internetového prohlížeče (např. po vyplnění formuláře). Tento řetězec má standardní tvar:

"Hodnota1=Value1&Hodnota2=Value2&..."

Syntaxe:
HTTPGetFormValue(vKey As Variant, sBody As String) As String
Volání:
s = Pm.HTTPGetFormValue(vKey, sBody)
Parametry:
vKey(Variant) název nebo index parametru HTTP zprávy (např. hodnota edit boxu "popis" v HTML formuláři), jehož hodnota má být získána
sBody(String) tělo HTTP zprávy
Poznámka:

Metoda vrací textovou hodnotu položky určenou parametrem vKey. Pokud specifikovaná položka není v sBody, pak metoda vrací prázdný řetězec.

Hodnota vKey určuje HTML prvek formuláře. Například pro HTML prvek:

<INPUT type="text" name="T1" value="2.0"/>

Bude vKey="T1".

Metoda má uživateli usnadnit práci s HTML formuláři, protože odstraňuje ruční dekódování přijatého řetězce.

 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sBody, s
sBody = "Kotel1=123&Kotel2=256"  'mějme v proměnné sBody textovou hodnotu pak:
s = Pm.HTTPGetFormValue("Kotel1", sBody)  's obsahuje "123"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- HTTPGetFormValue
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice