Promotic

StringReplace - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda vyhledá výskyt textu sSearch v řetězci sValue a provede nahrazení textu sSearch hodnotou sReplace a výsledek vrátí.
Syntaxe:
String StringReplace(String sValue, String sSearch, String sReplace, [String sParams])
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězec, v něm případně nalezená hodnota sSearch bude nahrazena hodnotou sReplace.
sSearch(String) Text v řetězci sValue, který má být nahrazen hodnotou sReplace.
sReplace(String) Hodnota, kterou má být nahrazena položka sSearch v řetězci sValue.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry.
count:n; - Určuje počet náhrad.
count:-1; (přednastaveno) - nahradit vše
count:n; - n - počet nahrazení výskytu
start:n; - Určuje pozici začátku náhrady.
start:0; (přednastaveno) - počátek náhrady je od začátku zdrojového textu
start:n; - n - Pozice znaku ve zdrojovém řetězci určující počátek náhrady (indexováno od 0)
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sString = Pm.StringReplace("XXpXXPXXp", "p", "Y");   // sString obsahuje "XXYXXPXXY"

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringReplace
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.