Promotic

Objekt PmgCanvas (Kreslící plocha)

Popis:
Viz: PmgCanvas - Podrobný popis objektu

Objekt PmgCanvas umožňuje kreslení jednoduchých i složitých animovaných tvarů ve 2D grafice. Kreslí se skriptem (JavaScript) v události onDraw s využitím metod a vlastností kreslící plochy CanvasCtx (případně rozšiřujícím objektem CanvasCtxExt). Umožňuje kreslit jednoduché obrázky (náhrada ikon), ale i složité animované graficky bohaté obrázky (náhrada měřících přístrojů, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CtxReset()Nastavení CanvasCtx do neinicializovaného prázdného stavu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
DrawUdálost onDraw pro kreslení do kreslící plochy CanvasCtx.
CanvasVlastnosti objektu PmgCanvas.
Viz také:
- CanvasCtx (objekt)
- CanvasCtxExt (objekt)
- Událost onDraw

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiCanvas -> PmgCanvas
Pm8.03.28: Opravená chyba: Přečtená hodnota barvy byla špatná (například vlastnosti strokeStyle).
Pm8.03.13: Opravená chyba: Docházelo k ubývání paměti při špatném (nepárovém) volání metod save a restore.
Pm8.03.08: Pro tento objekt byl vytvořen (zatím jednoduchý) nástroj pro kreslení, pomocí kterého lze nakreslit obrázek grafickým způsobem a nástroj z toho poté vytvoří skript.
Tento nástroj bude v dalších verzích zobecňován ať umí všechny grafické možnosti a ať umí nejen vytvořit, ale i načíst kód ze skriptu.
Nástroj pro kreslení nyní lze otevřít z následujících míst:
- Vybrat předkonfiguraci / Obrázek / Nakreslení PmgCanvas obrázku nebo
- V kartě "Draw" - při zakládání nové metody vybrat volbu "nakreslit obrázek PmgCanvas" nebo
- V kartě "Draw" - v lokálním menu editoru skriptu vybrat Canvas editor ....
Pm8.03.04:
- V kartě "Draw" lze nyní vytvářet pomocné metody pro kreslení. V události onDraw se již nemusí psát celý skript kreslení ale lze v ní volat pomocné metody. Velmi se tak zpřehlední skript kreslení.
- Nový objekt CanvasCtxExt pro kreslení, který rozšiřuje možnosti kreslení o transformace deformačních otáčení. Objekt je při kreslení přístupný přes parametr pEvent.CtxExt.
Pm8.02.11: nové předkonfigurace pro inteligentní ventily a čerpadla.
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.