Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgCanvas (Kreslící plocha)

Popis:
Viz: PmgCanvas - Podrobný popis objektu
 
Objekt PmgCanvas umožňuje kreslení jednoduchých i složitých animovaných tvarů ve 2D grafice. Kreslí se skriptem (JavaScript) v události onDraw s využitím metod a vlastností kreslící plochy CanvasCtx (případně rozšiřujícím objektem CanvasCtxExt). Umožňuje kreslit jednoduché obrázky (náhrada ikon), ale i složité animované graficky bohaté obrázky (náhrada měřících přístrojů, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
CtxReset Nastavení CanvasCtx do neinicializovaného prázdného stavu
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Draw Událost onDraw pro kreslení do kreslící plochy CanvasCtx.
Canvas Vlastnosti objektu PmgCanvas.
Viz také:
- CanvasCtx (objekt)
- CanvasCtxExt (objekt)
- Událost onDraw

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiCanvas -> PmgCanvas
Pm8.03.28: Opravená chyba: Přečtená hodnota barvy (například vlastnosti strokeStyle) byla špatná.
Pm8.03.13: Opravená chyba: Docházelo k ubývání paměti při špatném (nepárovém) volání metod save a restore.
Pm8.03.08: Pro tento objekt byl vytvořen (zatím jednoduchý) nástroj pro malování, pomocí kterého lze nakreslit obrázek grafickým způsobem a nástroj z toho poté vytvoří skript.

Tento nástroj bude v dalších verzích zobecňován ať umí všechny grafické možnosti a ať umí nejen vytvořit, ale i načíst kód ze skriptu.

Nástroj pro malování nyní lze otevřít z následujících míst:

- Vybrat předkonfiguraci / Obrázek / Nakreslení PmgCanvas obrázku nebo
- V kartě "Draw" - při zakládání nové metody vybrat volbu "nakreslit obrázek PmgCanvas" nebo
- V kartě "Draw" - v lokálním menu editoru skriptů vybrat Canvas editor ....
Pm8.03.04:
- V kartě "Draw" lze nyní vytvářet pomocné metody pro kreslení. V události onDraw se již nemusí psát celý skript kreslení ale lze v ní volat pomocné metody. Velmi se tak zpřehlední skript kreslení.
- Nový objekt CanvasCtxExt pro kreslení, který rozšiřuje možnosti kreslení o transformace deformačních otáčení. Objekt je při kreslení přístupný přes parametr pEvent.CtxExt.
Pm8.02.11: nové předkonfigurace pro inteligentní ventily a čerpadla.
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice