Promotic

Předkonfigurace "Nakreslení PmgCanvas obrázku"

Okno pro náhled a spuštění Canvas editoru

Toto okno lze vyvolat: / Obrázek / Nakreslení PmgCanvas obrázku
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Barva pozadíBarva pozadí obrázku
Kreslení obrázkuSlouží k otevření okna Canvas editoru.
NáhledNáhled obrázku

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.