Update cookies preferences
Promotic

Canvas - karta objektu PmgCanvas

Popis:
Vlastnosti objektu PmgCanvas.
Konfigurátory:
V onDraw se bude používat metoda pEvent.GetParentVar(sName)Pokud je zatrženo, pak se povolí přístup z kreslící události onDraw k proměnným rodičovského Pmg objektu metodou pEvent.GetParentVar(sName). Současně zajišťuje vyvolání kreslící funkce při změně některé z proměnných rodičovského Pmg objektu.
Lze povolit pouze pokud rodičovský objekt je také typu PmgCanvas.

Koncept popředí/pozadí:
Pokud je animovaný 2D obsah složitý, plošně velký, a přitom se některá jeho část často mění, pak dochází ke zbytečnému vytěžování procesoru. Řešením je rozdělit obsah složitého objektu PmgCanvas na dva objekty PmgCanvas nad sebou. Na statičtější složitější pozadí (background) a dynamické jednodušší popředí (foreground, dynamic). Pmg objekt představující dynamické popředí se zanoří do statičtějšího pozadí, takže vznikne jeden složený Pmg objekt. Jedná se o standardní způsob, kterým je řešeno mnoho předkonfigurovaných objektů PmgCanvas.
Vnořený Pmg objekt (popředí) může přistupovat i k proměnným Vars rodičovského objektu (pozadí). Při změně proměnných Vars rodičovského objektu (pozadí) je zajištěno překreslení i vnořeného objektu (popředí).
Viz také:
- CanvasCtx (objekt)
- PmgCanvas (objekt)
- Událost onDraw

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.