Promotic

Objekt CanvasCtxExt (Objekt CanvasCtxExt)

Popis:
Tímto objektem systém PROMOTIC rozšiřuje možnosti kreslení standardizovaného objektu CanvasCtx o metody, které zjednodušují projektantovi PROMOTIC tvorbu algoritmů pro kreslení v objektu PmgCanvas.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
- Tento objekt je dostupný pouze pomocí parametru pEvent.CtxExt (v objektu PmgCanvas v kartě "Draw" v události onDraw a v pomocných metodách).


Objekt CanvasCtx je standardizovaný a nezávislý na systému PROMOTIC. Systém PROMOTIC zavedl svůj vlastní objekt CanvasCtxExt (Ext = Extension), který rozšiřuje funkčnosti kreslení pro jednodušší a obecnější používání.
Vlastnosti a metody:
prepareDrawRect()Provede transformaci, která zadaný obdélník speciálně posune, otočí a překlopí
isReset()Zjistí, zda kreslící plocha obsahuje grafický obsah z minulého kreslení

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.